Movie
 
Producenci
 
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
 

AQUADUR - Dwuskładnikowa wodorozcieńczalna epoksydowa powłoka / podkład gruntujący.

AQUADUR - Dwuskładnikowa wodorozcieńczalna epoksydowa powłoka / podkład gruntujący.
Kliknij zdjęcie aby powiększyć
Dostępność: W magazynie
Model: (Comp. A+B) TRANSPARENT
Specifications: Aquadur - karta techniczna

Dokument bez tytułu

Dwuskładnikowa wodorozcieńczalna epoksydowa powłoka / podkład gruntujący.

OPIS PRODUKTU

 

 

AQUADUR to dwuskładnikowa wodorozcieńczalna powłoka epoksydowa, stosowana z powodzeniem od ponad 20 lat jako podkład gruntujący pod produkty z linii HYPERDESMO® oraz inne systemy poliuretanowe ALCHIMICATM.


 

Produkt uzyskał certyfikat izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej klasy III, stanowi zatem idealne rozwiązanie do stosowania w miejscach, gdzie powstaje podciśnienie lub duże zawilgocenie.

Jest to produkt łatwy w użyciu i bezpieczny (brak lotnych związków organicznych), przeznaczony do wielu zastosowań poza gruntowaniem podłoża.

ZGODNOŚĆ - CERTYFIKACJA

 • Izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa: klasa III.

ZALECANE ZASTOSOWANIA

Produkt przeznaczony do stosowania jako:

 • podkład gruntujący – w miejscach narażonych na duże zawilgocenie/działanie podciśnienia (zbiorniki, baseny, fundamenty, itp.),
 • podkład gruntujący pod inne systemy, np. powłoki epoksydowe lub poliuretanowe, produkty cementowe,
 • powłoka uszczelniająca do betonu,
 • warstwa szczepna do łączenia nowego i starego betonu,
 • izolacja przeciwwodna/przeciwwilgociowa.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY PRODUKTU

 • Bardzo skuteczna izolacja przeciwwodna/ przeciwwilgociowa.
 • Łatwa aplikacja (powłoka wodorozcieńczalna).
 • Powłoka niskozapachowa, bezpieczna i niepalna (brak lotnych związków organicznych).
 • Można stosować w przestrzeniach zamkniętych.
 • Łatwe usuwanie pozostałości.
 • Dobra przyczepność nawet do wilgotnego lub świeżego betonu. Można stosować również na podłożach z żelaza, stali galwanizowanej, aluminium, szkła oraz drewna.
 • Dobre właściwości mechaniczne oraz odporność na ścieranie.
 •  

PROCEDURA APLIKACJI

Mieszanie:
Dobrze wymieszać oba składniki produktu. Dodać 10-30% wody. Wymieszać ręcznie lub przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego (300 obrotów/minutę).

Aplikacja:

 • Jako podkład gruntujący –

 Nakładać cienkie warstwy. Używając wałka należy nanieść jedną lub dwie warstwy przy zużyciu całkowitym 150 g/m2.

 • Jako bariera przeciwwodna/przeciwwilgociowa –

Używając wałka należy nanieść trzy warstwy przy zużyciu całkowitym 600 g/m2.

Nie można określić czasu pomiędzy aplikacjami kolejnych warstw (w godzinach), ponieważ zależy to w dużej mierze od warunków atmosferycznych; w lecie czas ten może wynosić zaledwie 5 godzin, natomiast w zimie nawet 24 godziny. Zaleca się stosowanie następującej zasady: kolejną warstwę (AQUADUR lub HYPERDESMO®) można nałożyć dopiero wtedy, gdy nałożona wcześniej mlecznobiała powłoka stanie się transparentna. Należy również sprawdzić, czy poprzednia powłoka jest na tyle twarda, aby nie można było jej uszkodzić paznokciem.

 • Nie należy przekraczać zalecanego zużycia produktu przy aplikacji, ponieważ może to obniżyć przyczepność oraz trwałość powłoki.
 • Czas zachowania właściwości roboczych po zmieszaniu – maksymalnie 1 godzina w temperaturze 25 oC.
 • Nie należy przystępować do aplikacji produktu w temperaturze poniżej 10 oC.
 • Gorący beton należy zwilżyć przed aplikacją.

ZUŻYCIE

 • Jako podkład gruntujący – należy nanieść jedną lub dwie cienkie warstwy przy zużyciu całkowitym 150 g/m2.
 • Jako izolacja przeciwwodna/przeciwwilgociowa – należy nanieść trzy warstwy przy zużyciu całkowitym 600 g/m2.

CZYSZCZENIE

Oczyścić narzędzia i sprzęt najpierw papierowymi ręcznikami, a następnie przy pomocy rozcieńczalnika SOLVENT-01. W żadnym wypadku nie należy ich ponownie używać do mieszania/aplikacji produktów poliuretanowych.

OPAKOWANIA

Transparentny: 4 kg (1 + 3 kg) oraz 20 kg (5 + 15 kg).
Biały: 5 kg (1 + 4 kg) oraz 20 kg (4 + 16 kg).
Pozostałe kolory dostępne na zamówienie.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Minimum 12 miesięcy w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 5-25 oC. Po otwarciu należy zużyć najszybciej, jak to możliwe.

BEZPIECZEŃSTWO

AQUADUR nie zawiera rozpuszczalników. Niezależnie od tego, należy przestrzegać standardowych środków bezpieczeństwa. Aplikację należy przeprowadzać w dobrze wentylowanym miejscu, w strefie dla niepalących, z dala od otwartego ognia. W zamkniętych pomieszczeniach należy stosować wentylatory i maski z filtrem węglowym. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) dostępna na życzenie.

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

W postaci płynnej (przed aplikacją, po zmieszaniu):
Składnik A – bezbarwny.
Składnik B – transparentny lub kolorowy (do wyboru).
(W przypadku produktu transparentnego – mieszanka jest biała, ale po całkowitym utwardzeniu powłoka znów staje się przezroczysta.)

WŁAŚCIWOŚĆ

JEDNOSTKA

METODA

WYNIK

Lepkość (Brookfield)

cP

ASTM D2196-86, w temp. 25 oC

3500

Ciężar właściwy

g/cm3

ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, w temp. 20 oC

1,0

Proporcje mieszania – AQUADUR transparentny

A:B, wagowo

-

1:3

Proporcje mieszania – AQUADUR kolorowy

A:B, wagowo

-

1:4

Suchość na dotyk – w temperaturze 77 oF (25 oC) oraz przy wilgotności względnej 55%

godziny

-

5-6

Całkowite utwardzenie

dni

-

7

Czas pomiędzy aplikacjami kolejnych warstw

-

-

Kolejną warstwę można nałożyć dopiero wtedy, gdy nałożona wcześniej mlecznobiała powłoka stanie się transparentna. Należy również sprawdzić, czy poprzednia powłoka jest na tyle twarda, aby nie można było jej uszkodzić paznokciem.

Czas zachowania właściwości roboczych (po zmieszaniu)

godziny

-

1 w temp. 25 oC

 

W postaci powłoki (po aplikacji):

WŁAŚCIWOŚĆ

JEDNOSTKA

METODA

WYNIK

Temperatura użytkowa

oC

-

10-40

Paroprzepuszczalność

g/m2/24 godz.

EN ISO 7783-2

3,9
Klasa III
(Niska, < 15)

Przepuszczalność wody

kg/m2/godz0,5

NF EN 1062-3

0,003-0,006
Klasa III
(Niska, < 0,1)

Przyczepność do betonu

kg/cm2 (N/mm2)

ASTM D4541

> 30
(> 3)

Odporność na ścieranie

g

ASTM D4541
(Taber 503, CS17, 1,0 kg, 1000 obrotów)

120 * 10-3

 

ŻADNA Z NASZYCH INSTRUKCJI LUB SPECYFIKACJI, OPUBLIKOWANA W FORMIE PISEMNEJ LUB INNEJ, NIE JEST DOKUMENTEM PRAWNIE WIĄŻĄCYM, ZARÓWNO W UJĘCIU OGÓLNYM JAK I W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH, ANI TEŻ NIE ZWALNIA ZAINTERESOWANYCH OSÓB Z OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA WŁAŚCIWYCH PRÓB W CELU STWIERDZENIA PRZYDATNOŚCI PRODUKTU. ALCHIMICA S.A. NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU WYKORZYSTANIA NINIEJSZYCH INFORMACJI LUB ZASTOSOWANIA PRODUKTU, KTÓREGO TE INFORMACJE DOTYCZĄ.
 


Brak dodatkowych zdjęć produktu.