Movie
 
Producenci
 
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
 

Podkład gruntujący Microsealer-50 XX kg

Podkład gruntujący Microsealer-50 XX kg
Kliknij zdjęcie aby powiększyć
Dostępność: W magazynie
Model: Microsealer 50
Producent: Alchimica
Specifications: Microsealer 50 - karta techniczna

Dokument bez tytułu

Podkład gruntujący / powłoka uszczelniająca do betonu, na bazie poliuretanu, o niskiej lepkości, do stosowania na podłożach porowatych lub nieporowatych oraz na betonie suchym lub mokrym.

OPIS PRODUKTU

 

MICROSEALER-50 to jednoskładnikowy podkład gruntujący na bazie poliuretanu, o niskiej lepkości, przeznaczony do stosowania na różnych podłożach.

Charakteryzuje się bardzo niską lepkością oraz zrównoważoną szybkością utwardzania, co zapewnia doskonały czas zwilżania, impregnacji oraz ponownego pokrycia różnych podłoży, zarówno o dużej, jak i o niewielkiej porowatości, a także podłoży gładkich (np. szkło i metale). Ponadto, produkt można stosować zarówno na suchym, jak i mokrym betonie, a nawet na świeżym podłożu betonowym – nie tylko jako podkład gruntujący, ale również jako tani system uszczelniający zwiększający trwałość podłoża.

Utwardzona powłoka wykazuje doskonałe właściwości mechaniczne: wydłużenie >300% oraz wytrzymałość na rozciąganie ponad 30 N/mm2.

Aplikacja przy użyciu pędzla lub wałka. Zużycie: 100-200 g/m2, w zależności od porowatości podłoża.

ZGODNOŚĆ

MICROSEALER-50 zapewnia przyczepność przekraczającą wymogi określone przez ΕΟΤΑ (Europejską Organizację ds. Aprobat Technicznych).

ZALECANE ZASTOSOWANIA

Jako podkład gruntujący do:

 • powierzchni betonowych (wilgotny lub mokry beton, świeży beton)
 • płytek ceramicznych,
 • podłoży nieporowatych, takich jak szkło, marmur i metale.

Produkt można stosować również jako system uszczelniający do betonu.

OGRANICZENIA

 Ryzyko odbarwienia niezabezpieczonej powłoki narażonej na działanie promieni słonecznych. Ma to jednak wpływ wyłącznie na wygląd powłoki, nie na jej jakość.
 


WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY PRODUKTU
 • Jeden składnik.
 • Niska lepkość.
 • Łatwa aplikacja, nawet na mokrym betonie.
 • Dobra przyczepność, nawet do szkła i nieporowatych podłoży.
 • Doskonały czas zwilżania, impregnacji oraz ponownego pokrycia (warstwą innego produktu).
 • Elastyczny.
 • W ofercie szeroka gama past pigmentowych.
 • Tani system zapewniający uszczelnienie i ochronę betonu.

PROCEDURA APLIKACJI

Oczyścić powierzchnię, w miarę możliwości przy użyciu myjki wysokociśnieniowej. Usunąć z powierzchni oleje, smary i woski. Należy również oczyścić powierzchnię z mleczka cementowego, luźnych cząstek, środków antyadhezyjnych do form, lub fragmentów starych powłok. W przypadku nierówności powierzchni zaleca się stosowanie MICROSEALER-50 z piaskiem.

Aplikacja przy użyciu pędzla lub wałka. Po utwardzeniu można przystąpić do aplikacji membrany głównej (np. systemu HYPERDESMO®).

 

CZYSZCZENIE

Oczyścić narzędzia i sprzęt najpierw papierowymi ręcznikami, a następnie przy pomocy rozcieńczalnika SOLVENT-01. Wałki nie nadają się do ponownego użycia.

OPAKOWANIA

1 l, 5 l, 20 l.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Minimum 12 miesięcy w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 5-25 oC. Po otwarciu należy zużyć najszybciej, jak to możliwe.

BEZPIECZEŃSTWO

Produkt zawiera lotne łatwopalne rozpuszczalniki. Aplikację należy przeprowadzać w dobrze wentylowanym miejscu, w strefie dla niepalących, z dala od otwartego ognia. W przestrzeniach zamkniętych należy stosować wentylatory i maski z filtrem węglowym. Należy pamiętać, że rozpuszczalniki są cięższe od powietrza i będą unosić się przy podłodze. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) dostępna na życzenie.

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

W postaci płynnej (przed aplikacją):


WŁAŚCIWOŚĆ

JEDNOSTKA

METODA

WYNIK

Lepkość (Brookfield)

cP

ASTM D2196-86, w temp. 25 oC

40-50

Ciężar właściwy

g/cm3

ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, w temp. 20 oC

0,9-1

W postaci powłoki (po aplikacji):


WŁAŚCIWOŚĆ

JEDNOSTKA

METODA

WYNIK

Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu w temp. 23 oC

kg/cm2
(N/mm2)

ASTM D412 / DIN 52455

300
(30)

Wydłużenie w temp. 23 oC

%

ASTM D412 / DIN 52455

> 300

Suchość na dotyk:

 • na SUCHYM cemencie

godziny

-

 

4-6

Aplikacja głównej membrany

godziny

-

12-24

Przyczepność do cementu

mPa

ASTM D1640

> 4

 

ŻADNA Z NASZYCH INSTRUKCJI LUB SPECYFIKACJI, OPUBLIKOWANA W FORMIE PISEMNEJ LUB INNEJ, NIE JEST DOKUMENTEM PRAWNIE WIĄŻĄCYM, ZARÓWNO W UJĘCIU OGÓLNYM JAK I W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH, ANI TEŻ NIE ZWALNIA ZAINTERESOWANYCH OSÓB Z OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA WŁAŚCIWYCH PRÓB W CELU STWIERDZENIA PRZYDATNOŚCI PRODUKTU. ALCHIMICATM S.A. NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU WYKORZYSTANIA NINIEJSZYCH INFORMACJI LUB ZASTOSOWANIA PRODUKTU, KTÓREGO TE INFORMACJE DOTYCZĄ.

Brak dodatkowych zdjęć produktu.